Chính sách hỗ trợ người lao động
Thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông
Ngày đăng: 16/05/2011 - Lượt xem: 1732

Căn cứ Thông tư số 27/2001/TT-BCA (A11) hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hộ chiếu phổ thông:

Hộ chiếu (passport) là loại giấy tờ quan trọng do Chính phú cấp cho công dân như một Giấy phép được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài.

Hộ chiếu phổ thông cấp trong nước và ở nước ngoài có hình thức, nội dung như nhau nhưng có ký hiệu khác nhau.


Thời hạn của hộ chiếu phổ thông:

Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Đối với hộ chiếu đã được cấp có thời hạn 5 năm trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày được gia hạn một lần không quá 3 năm.

Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha) có thời hạn từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi và  hộ chiếu đã cấp của mẹ hoặc cha thì thời hạn hộ chiếu của mẹ hoặc cha được điều chỉnh có giá trị từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày bổ sung trẻ em đó.

 Hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu:

01 tờ khai theo mẫu quy định.

04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

Hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung hộ chiếu với cha mẹ, hoặc cấp riêng) phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

Trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bảo sao giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

Trường hợp đề nghị cấp riêng hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ, cha và ký tên vào tờ khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 4 ảnh cỡ 4x6 cm.

Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

Cấp lại hộ chiếu:

Cấp lại hộ chiếu (hộ chiếu bị mất; bị hư hỏng; còn thời hạn dưới 30 ngày hoặc đã hết thời hạn, tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha), ngoài quy định gồm 01 tờ khai theo mẫu quy định và 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng, phải bổ sung giấy tờ các trường hợp sau:

-         Trường hợp mất hộ chiều thì nộp giấy đã trình báo việc mất hộ chiếu theo quy định tại điểm 3, mục II của Thông tư này.

-         Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày thì nộp lại hộ chiếu đó.

-         Trường hợp tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì nộp hộ chiếu, 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của mẹ hoặc cha để cấp lại hộ chiếu; nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định và 02 ảnh của trẻ em để cấp riêng hộ chiếu cho trẻ em đó (tờ khai do mẹ hoặc cha khai, ký tên).

Cấp đổi hộ chiếu:

Đổi HC (HC còn giá trị ít nhất 30 ngày; HC còn thời hạn nhưng hết trang dành cho thị thực hoặc vì lý do khác), ngoài giấy tờ quy định gồm 01 tờ khai theo mẫu quy định và 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng, phải nộp HC đó để làm căn cứ cấp đổi.

Tờ khai đề nghị đổi HC không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.

Hồ sơ đề nghị sửa đổi hộ chiếu:

Trường hợp đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số CMND thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định, kèm bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó.

Trường hợp bổ sung trẻ em em vào HC thì mẹ hoặc cha nộp thêm 04 ảnh cỡ 3x4 cm của trẻ em.

HC đề nghị sửa đổi phải còn thời hạn ít nhất 1 năm.
Ảnh để làm hộ chiếu:

Ảnh màu, chụp chưa quá 01 năm, cỡ 4x6 (người dưới 16 tuổi đi cùng hộ chiếu của bố, mẹ hoặc người đỡ đầu thì nộp ảnh cỡ 3x4 cm).

Đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ vành tai; không đeo kính, trang phục tác phong nghiêm túc, lịch sự.

Ảnh được chụp trên phông nền màu sang (không phải phông nền màu sẫm như hiện nay thường dùng).

Nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

            Người đề nghị cấp HC lần đầu, cấp lại, sửa đổi hộ chiếu nộp hồ sơ tại cơ quan QLXNC CA tỉnh, TP nơi thường trú/ tạm trú theo 1 trong 3 cách sau:

-         Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Tờ khai không phải xác nhận của CA xã, phường, thị trấn nơi thường trú/ tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả.

-         Ủy thác cho CQ, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Người ủy thác và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đối HC theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng CQ, tổ chức được ủy thác. CQ, tổ chức được ủy thác có công văn gửi CA tỉnh, thành phố đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng CQ, tổ chức được ủy thác. CB, VN của CQ, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ và nhận kết quả đề nghị cấp, sửa đổi HC của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của CQ, tổ chức, CMND của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

-         Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

      Tờ khai phải được CA xã, phường, thị trấn nơi thường trú/ tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy CMND. Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí HC và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn BCVT.

Làm hộ chiếu gấp:

      Những trường hợp sau đây có nhu cầu cấp hộ chiếu có thể trực tiếp hoặc ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh:   

-         Những người cần đi nước ngoài để chữa bệnh nếu có giấy tờ chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc bệnh viện của các Bộ, ngành.

-         Người có thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bị tai nạn, bện tật, bị chết cần phải đi gấp để giải quyết, nếu có giấy tờ chứng minh những sự việc đó.

-         Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nếu có văn bản của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc đề nghị.

-         Trường hợp có lý do cấp thiết khác đủ căn cứ thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, cấp hộ chiếu theo đúng quy định pháp luật.

Thời hạn nhận kết quả:

Nếu hồ sơ nộp tại CA tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trả kết quả trong thời hạn không quá 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Nếu hồ sơ nộp tại Cục QLXNC thì trả kết quả trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp trùng hoặc liền với ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, Tết thì thời hạn nói trên được cộng thêm số ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ Luật LĐ.

Những trường hợp có nhu cầu cần cấp HC gấp thì giải quyết, trả kết quả sớm nhất trong phạm vi thời hạn quy định tại tiết a, tiết b của điểm này.

Trách nhiệm của người được cấp hộ chiều khi bị mất HC:

Nếu HC bị mất ở trong nước thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất phải có đơn trình báo và có xác nhận của CA phường, xã, thị trấn nơi gần nhất, sau đó trực tiếp nộp gửi qua đường bưu điện tới Cục QLXNC hoặc CA tỉnh, thành phố nơi thường trú/ tạm trú.

Nếu HC bị mất ở nước ngoài thì phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện VN ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

Nội dung đơn trình bào cần ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú/ tạm trú, số hộ chiếu, ngày cấp, CQ cấp, thời gian địa điểm xảy ra và lý do mất HC.

 

Download Brochure634752643668906250.jpg

Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế (NIBELC)

tổng đài điện thoại Tổng đài Panasonic kxtes824 Tổng đài KX-TES824 Tổng đài KX-TDA100D Tổng đài Panasonic KXNS300 Tổng đài ip Panasonic Panasonic kxt7730 bán tổng đài nội bộ Bàn lập trình cho tổng đài Panasonic kxdt333 đổ mực máy in mật ong rừng taxi noi bai tủ bếp tủ bếp gỗ xoan đào tủ bếp gỗ sồi nga tủ bếp laminate tủ bếp acrylic

Bấm mí Hàn Quốc, cắt mí mắt, nhấn mí hàn quốc, cắt mắt 2 mí, nâng mũi hàn quốc, nâng mũi s line, nâng mũi bọc sụn, sửa mũi, Thu nhỏ đầu mũi, Thu gọn cánh mũi

H/Q:: Quốc lộ 1A, Km10 Ninh Bình - Hà Nội, Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi nhánh tại HN: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow-Lô B-CQ1-Khu ĐTM Văn Quán-Hà Đông-HN
Điện thoại: +84 24 33113 686    +84 24 33113 669                 

Email: nguyenphan@vietmc.vn    Website: www.nibelc.com.vn

, triệt lông vĩnh viễn, nâng ngực nội soi, nâng ngực chảy xệ, bấm mí hàn quốc, cắt mí mắt, nâng mũi, nâng mũi hàn quốc, nâng mũi sline, nâng mũi bọc sụn, sửa mũi, trị hôi nách, trị tàn nhang, căng da mặt, hút mỡ bụng, Nhấn mí mắt Hàn Quốc, Nhấn mí, Cắt mí mắt, Chi phí nhấn mí Nháy mắt phải Nháy mắt Mở rộng góc mắt Nâng chân mày Độn mắt sâu Tạo bầu mắt dễ thương Chỉnh hình mắt xếch Chỉnh hình sụp mí bẩm sinh nhay mat phai